hel-6319 HØST 2021 slide - nytt bilde 2.
hel-6319 HØST 2021 slide - nytt bilde 2.

HEL - 6319 Høst 2021 Søknadsfrist: 01.juni 2021

nettbaserte studier høst 2021 - enkeltem

Nettbaserte studier med søknadsfrist for enkeltemner: 01.juni 2021

Fagskoleutdanning - Kreftomsorg

Fagskoleutdanning - Kreftomsorg og lindrende pleie Nærmere informasjon kommer så snart opptaket er ferdig

HEL-6321 ny design 2

HEL-6321 Profesjonelle Barnesamtaler på Finnsnes neste vår! Søknadsfrist: 01.desember 2021

Webinar-UiT

Webinarer fra UiT RKBU Nord

Nytt desentralisert vernepleie

Desentralisert deltidsstudium for vernepleie - søknadsfrist: 15.oktober 2022