top of page

Gladnyhet for Midt-Troms

11.09.2020

Nytt desentralisert samlingsbasert deltidsstudium for vernepleie - søknadsfrist 15.oktober 2022

Nytt desentralisert samlingsbasert deltidsstudium for vernepleie for Harstad og Midt-Troms regionen planlegges igangsatt i januar 2023 med samlinger i Harstad og på Finnsnes. Tilsvarende tilbud starter opp Bodø i januar 2021 og i Tromsø januar 2022.

bottom of page