NYHETER

Sykepleie - bachelor

Desentralisert Sykepleierutdanning - Oppstart Januar 2021

Gladnyhet for Midt-Troms

Nytt desentralisert samlingsbasert deltidsstudium for vernepleie - søknadsfrist 15.oktober 2022

Et lærested og møtested

Velkommen til oss!

Studiesenteret Midt-Troms AS, Pb 609, 9306 Finnsnes – E-post: post@ssmt.no  Daglig leder: Vidar Gunnberg, tlf. 901 62 715.