Studiesenteret Midt-Troms AS

Pb 609, 9306 Finnsnes 

E-post: post@ssmt.no

Daglig leder Vidar Gunnberg tlf. 901 62 715.

Besøk adresse:

2.etg. Kunnskapsparken

Finnsnes

KONTAKT OSS

Et lærested og møtested

Velkommen til oss!

Studiesenteret Midt-Troms AS, Pb 609, 9306 Finnsnes – E-post: post@ssmt.no  Daglig leder: Vidar Gunnberg, tlf. 901 62 715.