INFORMASJON FOR LEIE AV ROM I BARDUFOSS LOKALER

Leiepriser for halv dag gjelder før kl.12:00 og etter kl.12:00

NB. Halv dag er inntil 3,5 timer.

Bruk av videokonferanseutstyr i auditoriet koster kr 600,- i tillegg.


Bruk av videokonferanseutstyr i grupperom koster kr 200,- i tillegg.


Studenter har prioritert 1 for bruk av rommene, restkapasitet kan leies.