top of page
20221109_083251.jpg

Økonomi og administrasjon (nettbasert) - bachelor


Økonomi og administrasjon, nettbasert - bachelor


Næringslivet vil ha folk med utdanning innen økonomi og ledelse! Dette er et allsidig nettbasert studium som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. I siste studieår kan du velge å fordype deg i emner som regnskap, personalledelse, finans og innovasjon.


Eller hva med et år i utlandet?


Det er mulig å benytte seg av campus Alta som ett studiesenter og følge store deler av undervisningsopplegget levert fra campusen.


Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, nettbasert ved Handelshøgskolen - UiT er et treårig studium som leder frem til graden bachelor i økonomi og administrasjon. Graden i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Utdanningen fokuserer på årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner.


Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved UiT Norges arktiske universitet følger nasjonale retningslinjer for økonomisk/administrative fag og er tilpasset det internasjonale gradssystemet med 3-årige bachelorstudier og danner grunnlag for opptak til flere ulike mastergrader. De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I løpet av disse to årene får kandidatene grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag.


Det tredje året kan studentene velge valgemner fra en emneportefølje for de resterende 60 studiepoengene. Her kan de fordype seg ytterligere i de økonomiske fagområdene, men det kan også være emner fra andre fagområder som vil gjøre kandidaten bedre rustet til å utføre økonomisk-administrative funksjoner i en organisasjon. Studentene kan også velge utenlandsopphold.


Anbefalt litteratur ved oppstart:


Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123Søknadsfrist: 15. april


Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.N.B.

Alle emnene kan tas som enkeltemner!Studiebiblioteket ved Senja Bibliotek finner dere samlokalisert med Studiesenteret Midt-Troms i Kunnskaps- og Næringsparken Senja. De hjelper dere gjerne med søk og bestilling av pensumlitteratur. Studiebiblioteket i Senja Bibliotek tilbyr samme tjenester på Finnsnes som studentene finner ved Universitetsbiblioteket på UiT i Tromsø. Nettstudiene kan kombineres med jobb, men krever at du setter av tid til studiene. 


Studiesenteret Midt-Troms kan bl.a. tilby følgende:

  • Ansatte som bryr seg og ønsker det beste for studentene

  • Topp moderne lokaler i Kunnskapsparken, i umiddelbar nærhet av knutepunktet for buss-, hurtigbåt- og hurtigrute - midt i sentrum av Finnsnes.

  • Studentene fra Midt-Troms kan sammen følge samlingene online via videokonferanse på Studiesenteret*

  • Muligheter for å booke våre lokaler til seminar-, kollokviegrupper og egenstudier

  • Studentene kan benytte våre lokaler på studiesenteret både på dagtid og kveldstid ved å signere kontrakt og betale 100,- i depositum for nøkkelbrikke.

  • Studiesenteret har et tett samarbeid med Senja Bibliotek som tilbyr studiebibliotektjeneste i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Tromsø. Alle studentene som er registrert ved studier til UiT får tilgang på studiebibliotektjenesten, og det arrangeres jevnlig tilbud om opplæring i litteratursøk.

  • Eksamenene kan avvikles på Studiesenteret Midt-Troms til en pris på kr 600.- pr eksamen*

  • En oppstartsdag på Studiesenteret Midt-Troms i september for høstsemesteret og januar for vårsemesteret*

NB! *Dette ekstratilbudet avhenger av at tilstrekkelig antall studenter melder seg på.

Vennligst ta kontakt med Studiesenteret Midt-Troms v/ Lene Jørgensen e-post: lj@ssmt.no eller tlf 92694885 så snart du vet at du har fått plass på studiet.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page