20221002_184407.jpg

Økonomi og administrasjon (nettbasert) - bachelor


Økonomi og administrasjon, nettbasert - bachelor


Næringslivet vil ha folk med utdanning innen økonomi og ledelse! Dette er et allsidig nettbasert studium som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. I siste studieår kan du velge å fordype deg i emner som regnskap, personalledelse, finans og innovasjon.


Eller hva med et år i utlandet?


Det er mulig å benytte seg av campus Alta som ett studiesenter og følge store deler av undervisningsopplegget levert fra campusen.


Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, nettbasert ved Handelshøgskolen - UiT er et treårig studium som leder frem til graden bachelor i økonomi og administrasjon. Totalt teller studiet 180 studiepoeng, hvorav 120 studiepoeng er felles,

mens studentene kan velge blant en av flere emnegrupper i tredje studieår.


Studiet er strukturert med totalt 18 kurs à 10 studiepoeng. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved UiT Norges arktiske universitet følger nasjonale retningslinjer for økonomisk/administrative fag og er tilpasset det nye internasjonale gradssystemet med 3-årige bachelorstudier. Studiet gir en grunnleggende utdanning i bedriftsøkonomi, markeds- og administrasjonsfag. De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I løpet av disse to årene får kandidatene grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag. Gjennom disse fellesfagene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk-administrativt arbeid innen offentlig forvaltning og privat næringsliv.


Det tredje året (5. og 6. semester) kan studentene velge blant følgende emnegrupper:

 • Emnegruppe Ledelse og innovasjon

 • Emnegruppe økonomistyring og analyse

 • Emnegruppe utland


Søknadsfrist: 15. april


Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.


For mer informasjon: https://uit.no/utdanning/program/711732/okonomi_og_administrasjon_nettbasert_-_bachelor


Studiebiblioteket ved Senja Bibliotek finner dere samlokalisert med Studiesenteret Midt-Troms i Kunnskaps- og Næringsparken Senja. De hjelper dere gjerne med søk og bestilling av pensumlitteratur. Studiebiblioteket i Senja Bibliotek tilbyr samme tjenester på Finnsnes som studentene finner ved Universitetsbiblioteket på UiT i Tromsø. Nettstudiene kan kombineres med jobb, men krever at du setter av tid til studiene. 


Studiesenteret Midt-Troms kan bl.a. tilby følgende:

 • Ansatte som bryr seg og ønsker det beste for studentene

 • Topp moderne lokaler i Kunnskapsparken, i umiddelbar nærhet av knutepunktet for buss-, hurtigbåt- og hurtigrute - midt i sentrum av Finnsnes.

 • Studentene fra Midt-Troms kan sammen følge samlingene online via videokonferanse på Studiesenteret*

 • Muligheter for å booke våre lokaler til seminar-, kollokviegrupper og egenstudier

 • Studentene kan benytte våre lokaler på studiesenteret både på dagtid og kveldstid ved å signere kontrakt og betale 100,- i depositum for nøkkelbrikke.

 • Studiesenteret har et tett samarbeid med Senja Bibliotek som tilbyr studiebibliotektjeneste i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Tromsø. Alle studentene som er registrert ved studier til UiT får tilgang på studiebibliotektjenesten, og det arrangeres jevnlig tilbud om opplæring i litteratursøk.

 • Eksamenene kan avvikles på Studiesenteret Midt-Troms til en pris på kr 500.- pr eksamen*

 • En oppstartsdag på Studiesenteret Midt-Troms i september for høstsemesteret og januar for vårsemesteret*

NB! *Dette ekstratilbudet avhenger av at tilstrekkelig antall studenter melder seg på.

Vennligst ta kontakt med Studiesenteret Midt-Troms v/ Lene Jørgensen e-post: lj@ssmt.no eller tlf 92694885 så snart du vet at du har fått plass på studiet.