top of page
20221109_083251.jpg

Bachelor i sykepleie (kull 19) – desentralisert deltid 4 år (180 stp) - startet januar 2019
Desentralisert sykepleieutdanning (180 studiepoeng)

Bachelorprogram i sykep

Tema 

Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å jobbe i mange deler av verden, og den gir deg kompetanse til å hjelpe mennesker gjennom noen av de viktigste hendelsene i livet. Som sykepleier møter du mennesker i alle faser av livet; fra de aller minste premature til de aller eldste. Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å håndtere akutte situasjoner hvor ting forandres raskt, og den gir deg den kunnskap og trygghet som kreves for å hjelpe mennesker med langvarige og kroniske plager.


Sykepleierutdanningen er utdanningen for deg som ønsker deg en jobb hvor dagene aldri er gitt på forhånd. Studiet er tilrettelagt som desentralisert/deltids studium med undervisning og veiledning knyttet til fire ulike steder i Troms: - Campus i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes, Forsvarets studiesenter på Bardufoss og Nord-Troms studiesenter. Søkerne må derfor i sin søknad klargjøre hvilket studiested de ønsker å bli tilknyttet/søker opptak til.


Nærmere info får du ved å kontakte:

Catrine Norvik Universitetslektor  Universitetet i Tromsø, Institutt for helse og omsorgsfag Desentralisert sykepleierutdanning E-post: catrine.norvik@uit.no Tlf. 922 72 389


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.


Krav til realkompetanse

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende

  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)

  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For sykepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.

  • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)

  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

  • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

  • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

For opptak til sykepleierutdanning anses hjelpepleiere med autorisasjon, omsorgs-/helsefagarbeidere med fagbrev og søkere med fagskole innenfor helse- og sosialfag å fylle de ovennevnte fagkrav.

Søknadsfristen er 15. oktober 2018 – studiet starter i januar 2019. Det er mulig å registrere søknad om opptak fra september 2018.


Overflytting

Har du gjennomført et studieår ved en annen utdanningsinstitusjon i Norge og ønsker å avslutte utdanningen din i Tromsø kan du søke om overflytting. Søknad om overflytting til 2. studieår gjennomføres som et eget lokalt opptak. Søknadskoden for deltids/desentralisert sykepleie er 3061.

For nærmere informasjon om retningslinjer for overflytting se her.


Fagansvarlig institusjon

Universitetet i Tromsø

Studiepoeng:

180 Stp.

Studiested:

Finnsnes / Bardufoss

Oppstart:

Januar 2019

Søknadsfrist:

15. oktober 2018 - Portalen for opptak vil ikke bli åpnet før høsten 2018

Studiekode:

3061 – lokalt opptak

Semesteravgift:

Kr 450,-

For mer informasjon:

Spørsmål om opptak?

E-post: opptak@uit.no Tlf: 776 44960 Lykke til som søker! Catrine Norvik universitetslektor, koordinator desentralisert sykepleierutdanning UiT Norges arktiske universitet Kontorsted Bardufoss catrine.norvik@uit.no tlf 776 25150 / 92272389

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page