top of page
20221109_083251.jpg

Besøk av den nye ministeren for forskning og høyere utdanning Sandra Borch.I går den 14.8. hadde Studiesenteret Midt-Troms besøk av den nye statsråden for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch. Fokus for møtet var desentralisert utdanning og studiesentrenes rolle.


Til stede på møtet var, foruten styreleder og ansatte ved Studiesenteret, ordfører Tom Rune Eliseussen, studenter tilknyttet Studiesenteret, leder av personalnettverket i Midt-Troms, Ann-Eva Hansen i Målselv kommune og ansatte ved Senja bibliotek.


Biblioteksjef Kristin Strand Iden informerte om samarbeidet mellom Studiesenteret, Senja bibliotek og Universitetsbiblioteket ved UiT og hevdet at folkebibliotekene kan spille en nøkkelrolle i utvikling av kompetanse landet rundt.


Styreleder Arnfinn Andersen orienterte om erfaringene Studiesenteret har om desentralisert høyere utdanning.Studiesenteret Midt-Troms har ca. 200 studenter årlig som følger desentraliserte profesjonsstudier tilrettelagt ved senteret. For tiden tilbys grunnskolelærer-, sykepleier-, barnehagelærer og vernepleierutdanning med samlinger ved Studiesenteret.


I neste uke starter UiT nytt kull med lærerutdanning ved Studiesenteret i Midt-Troms. Det har vært stor spenning knyttet til søkningen. Vi kan nå melde at 20 studenter har takket ja til studieplass hos oss. I tillegg vet vi at to som har begynt tidligere ønsker å gjenoppta lærerstudiet, og da blir vi 22. Dette er oppsiktsvekkende gode tall i ei tid med dramatisk fall i antall søkere til lærerutdanningene landet rundt.


Styreleder la vekt på det gode samarbeidet med UiT Norges arktiske universitet som tilbyr flere studier ved Studiesenteret. Han la også stor vekt på det gode og nære samarbeidet med kommunene i Midt-Troms.


Sandra Borch sa hun var godt kjent med de positive resultatene fra Studiesenteret i Midt-Troms både fra Departementet, og fra sin tid som fylkespolitiker. Hun viste stor interesse for informasjonen om samarbeidet med biblioteket, og var spesielt interessert i å høre om erfaringene fra studentene og lærerne som var til stede.


Studentene svarte at ingen av dem ville studert til lærer, sykepleier eller vernepleier om det ikke var et desentralisert tilbud tilrettelagt ved Studiesenteret.


Ministeren understreket at Regjeringen ville fortsette sitt arbeid med å styrke desentralisert høyere utdanning og fagskoletilbud. Hun understreket videre det store behovet for kompetanse både i offentlig sektor og i privat næringsliv. Hun pekte på at Regjeringen ville satse på «Utdanning og livslang læring må være tilgjengelig der folk bor» «Det ville være viktig for å svare på kompetansebehovene». Hun var også opptatt av at studiesentrene har og kan ta en sterkere rolle overfor de som i dag står utenfor jobb og utdanning, og at studiesentrene med tett oppfølging av studentene og studietilbud der folk bor kan bidra til å få flere inn i studier og fagskoler.

Comentários


bottom of page