top of page
20221109_083251.jpg

Ekstraordinære kurs og studier 2020


I forbindelse med koronautbruddet og den medfølgende ledigheten og usikkerheten mange opplever i enkelte bransjer, har UiT opprettet flere gratis ekstraordinære korte kurs og studier. Flere av studiene er under utvikling, og har derfor ikke egne sider i studie- og emnekatalogen enda. Når studiene får egne sider med utfyllende informasjon vil det bli linket dit fra denne siden. Studiene blir i løpet av sommeren/høsten søkbar på UiTs EVU-web.


Dette er ikke en utfyllende oversikt over UiTs videreutdanninger, kurs og fleksible tilbud, men en oversikt over studier som blir opprettet i løpet av sommeren 2020.

Videreutdanninger med studiepoeng Se her: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=681985&dim=179015


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page