Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp

Updated: Jan 4FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.


Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemestereet og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Les mer . . .

Et lærested og møtested

Velkommen til oss!

Studiesenteret Midt-Troms AS, Pb 609, 9306 Finnsnes – post@ssmt.no 

Daglig leder: Vidar Gunnberg, tlf. 901 62 715.

  • Facebook

Følg oss: