top of page
20221109_083251.jpg

Fagskoleutdanning - Kreftomsorg og lindrende pleie

Søknadsfrist: 31 august 2021
I samarbeid med Folkeuniversitetets fagskole kan vi her i Klimavennlig kompetanse fremme følgende fagskoletilbud:


Kreftomsorg og lindrende pleie

Med spesialkompetanse i Kreftomsorg og lindrende pleie blir du en viktig ressurs for alvorlig syke og døende. Du lærer å gi omsorg og støtte til pasienter og deres pårørende.

Utdanningen passer for deg som har fagbrev eller vitnemål fra videregående opplæring, studieretning helse- og oppvekstfag, og som søker spisskompetanse innen kreftomsorg og lindrende pleie.

Disse temaene inngår i utdanningen: Felles innledende fag i blant annet kommunikasjon, etikk, lovverk, helse- og omsorgstjenestens oppbygging og ansvarsområder, 10 stp.

  • De vanligste kreftdiagnoser og behandlingsformer av disse, 7stp.

  • Rehabilitering og lindrende omsorg, 12stp.

  • Organisering, system og veiledning, 7stp.

  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt 9 stp.

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen. Dette er et samlingsbasert deltidsstudie over 2 år. Les mer om dette studiet på Folkeuniversitetets fagskole

Der finner du også lenke til samordna opptak, der du kan søke om studieplass. Virtuelt klasserom med fysiske samlinger på følgende steder:

Søknadsfrist er 15. april 2021, for oppstart høst 2021. Hvis ledige plasser, er det løpende opptak også etter fristen.

Finansiering: Utdanningen er offentlig finansiert. Studentene betaler kun kr. 550,- i semesteravgift og bøker.

For eventuelle spørsmål til Folkeuniversitetet Fagskole, ta kontakt med oddbjorn.lund.hansen@folkeuniversitetet.no


Presentasjon av Kreftomsorg kan lastes ned her:

PP Presentasjon av Kreftomsorg og Lindre
.
Download • 1.58MB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page