top of page
20221109_083251.jpg

Fagskoleutdanning - Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming

Søknadsfrist: 31 august 2021I samarbeid med Folkeuniversitetets fagskole kan vi her i Klimavennlig kompetanse fremme følgende fagskoletilbud:

Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Gjennom denne fagutdanningen kvalifiserer du deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemninger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.

Du får kunnskap om både utviklingshemning generelt og psykisk helse og sykdommer som oppstår ved generell aldring hos denne pasientgruppen. Disse temaene inngår i utdanningen: Felles innledende fag i blant annet kommunikasjon, etikk, lovverk, helse- og omsorgstjenestens oppbygging og ansvarsområder, 10 stp.

  • Syndromer, diagnoser, målrettet miljøarbeid (7 stp.)

  • Organisering, system og ledelse (12 stp.)

  • Lovverk/individuell plan (7 stp.)

  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt ( 9stp.)

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen. Virtuelt klasserom med fysiske samlinger på følgende steder:

Dette er et samlingsbasert deltidsstudie over 2 år.

Les mer om dette studiet på Folkeuniversitetets fagskole

Der finner du også lenke til samordna opptak, der du kan søke om studieplass.

Dette er et samlingsbasert deltidsstudie over 2 år. Studiet går på dagtid og man må påregne 2-3 dager med undervisning annenhver uke. Virtuelt klasserom med fysiske samlinger på følgende steder:

Søknadsfrist er 31. august 2021, for oppstart høst 2021. Hvis ledige plasser, er det løpende opptak også etter fristen.

Finansiering: Utdanningen er offentlig finansiert. Studentene betaler kun kr. 550,- i semesteravgift og bøker.

For eventuelle spørsmål til Folkeuniversitetet fagskole, ta kontakt med oddbjorn.lund.hansen@folkeuniversitetet.no


Presentasjon av Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming kan lastes ned her:

Presentasjon av Psykiske lidelser og ald
.
Download • 1.08MB

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page