Nytt Vernepleier studie - våren 2023

Updated: Jan 4


Søknadsfrist: 15.oktober 2022


Nytt desentralisert samlingsbasert deltidsstudium for vernepleie for Harstad og Midt-Troms regionen planlegges igangsatt i januar 2023 med samlinger i Harstad og på Finnsnes. Tilsvarende tilbud starter opp Bodø i januar 2021 og i Tromsø januar 2022. 


Studiet er på 180 studiepoeng, og gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium over fire år med samlinger på Finnsnes og i Harstad og med muligheter for lokale studiegrupper. Studieprogrammet har 50 studiepoeng praksisstudier som tilrettelegges i regionen for søkere fra Midt-Troms.  

For mer informasjon om tilbudet se: https://uit.no/utdanning/program/445008/vernepleie_deltid_samlingsbasert_-_bachelor