top of page
20221109_083251.jpg

Gladnyhet - STORE SØKERTALL

Desentralisert utdanning virker stadig


Midt-Troms måtte ha hhv 10 og 20 kvalifiserte søkere for å få emnet "Profesjonell Barnesamtaler" og emnet "Veiledningskompetanse" lagt desentralisert til Studiesenteret på Finnsnes. Vi har gjennom godt samarbeid med alle kommunene i Midt-Troms og de nettverkene vi benytter for å rekruttere studenter fått hele 60 søkere til "Profesjonelle Barnesamtaler" og 26 søkere til "Veiledningskompetanse". Det betyr at UiT kommer til Finnsnes og gjennomfører samlingene til felles beste både for dem, kommunene og studentene.


På emnet profesjonelle barnesamtaler har vi 20 studieplasser og søkere med dokumentert arbeidsforhold direkte med barn og unge vil bli prioritert. Pga den store interessen for tilbudet vil vi rette en henvendelse til UiT, for å høre om det er mulig å få kjørt emnet en gang til høsten 2022.


Emnet "Veiledningskompetanse" har studieplasser til alle som er kvalifisert.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page