top of page
20221109_083251.jpg

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master (kull 2023)

Søknadsportalen på samordna opptak er nå åpnet!

Søknadsfrist: 15 AprilStudiested: Finnsnes

Varighet: 5 år

Studiepoeng: 300

Søknadskode: 186 521


Opptakskrav:

For å kvalifisere for opptak til grunnskolelærerutdanning må du dokumentere følgende :

  • Minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4,0 i fellesfaget matematikk (224 timer), ELLER

  • Mimimum 40 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag, er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.


Studiet er adgangsbegrenset med 30 studieplasser.


Undervisning og eksamen:

Studiet har fem læringsarenaer: fysiske samlinger, digital undervisning, arbeidsgrupper, individuelt arbeid og praksis. De fysiske samlingene foregår på campus på Finnsnes. I tillegg er det hver uke to halve dager med nettundervisning, og det blir lagt vekt på å utvikle kompetanse i bruk av digitale verktøy og arbeidsmåter. Undervisningen i grunnskolelærerutdanningen er obligatorisk.


Undervisningen er basert på prinsipper fra omvendt undervisning. Det vil si at studentene jobber i grupper eller individuelt mellom samlingene med å tilegne seg fagstoff slik at man kan delta aktivt i undervisningsaktivitetene og bidra i læringsfellesskapet på samlingene


Studiet vektlegger studentaktive arbeidsformer, og studentene vil bli involvert i å planlegge og utvikle undervisningen og aktiviteter. I tillegg skal studentene få erfaring med arbeidsformer som benyttes i grunnskolen, inkludert musikk og drama


Studieplan:


Mer informasjon om studiet:


Les mer:


Comentarios


bottom of page