top of page
20221109_083251.jpg

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 - startet høsten 2018

Gladnyhet for Midt-Troms - Lærerutdanning Studiesenteret Midt-Troms signerte den 5. september kontrakt med Høgskolen i Sørøst – Norge om lærerutdanning (1 -7) fom høsten 2018. Dette er en masterutdanning over 5 år som er nett og samlingsbasert. Søknadsfristen var 15. april 2018 og det ble gjennomført et informasjonsmøte om tilbudet den 15. februar.


Det er fremdeles mulig å søke på restplasser så lenge man har karakteren 4 i 1P og 2P matte, 2 i S eller R-matte, 3 i snitt i norsk og 35 skolepoeng. Gå inn på «Samordna opptak» og søk: HSN Finnsnes på ledige studieplasser.


Grunnskolelærerutdanning 1 - 7,  ny oppdatert informasjon: •    Det blir Grunnskolelærerutdanning på Studiesenteret Midt-Troms i samarbeid med Universitetet Sørøst-Norge fom høsten 2018 •    29 stk har så langt bekreftet at de tar studieplassen •    Informasjonsmøte fra USN og Studiesenteret gjennomføres i Kunnskapsparken på Studiesenteret Midt-Troms 13. august kl 1000 – 1400 •    Oppstartuken som er en oppstartsamling med innføring i fag og digitale verktøy gjennomføres på Notodden fra 21. august kl 0900 til 23. august kl 1500.      Samlingene er svært viktige i studiet, og skal ta hensyn til studentens behov for fleksibilitet, og kvalitetskravene i de enkelte fagene og i studiet generelt. •    USN vil sende ut mer detaljert informasjon til alle som har takket ja til studieplass


Stipendordninger - Mest til lærere i Nord-Norge Ordningen for ettergivelse av studielån blir tredelt: 1) Om lag 50 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid. Dette gjelder Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10 og Lektorutdanning. 2) Om lag 55 000 kroner i tillegg til studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid. 3) Om lag 55 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark. Ettergivelsen gis uavhengig av de to andre – og krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.


Opptakskrav: •    LÆRMA4 •    Politiattest •    Medisinsk testing


For å kvalifisere må du ha: •    Generell studiekompetanse og •    Minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig) •    Minst snittkarakter 4  i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1) •    Minst 35 skolepoeng

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.


Organisering for Notodden/Nett og samlingsbasert undervisning Nett- og samlingsbaserte studiene har en-tre obligatoriske samlinger på Notodden pr. semester. Antallet samlinger varierer noe fra år til år og avhenger av fagvalg.

For tilbudet ved Studiesenteret Midt-Troms vil første ukesamling bli gjennomført på Notodden, mens øvrige samlinger fortrinnsvis vil bli lagt til Finnsnes.
Her signerer Anne Gwendoline Fængsrud -Visedekan ved Høgskolen i Sørøst - Norge og Vidar Gunnberg Daglig leder Studiesenteret Finnsnes kontrakten!

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page