HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert)

Updated: Sep 23

Søknadsfrist 1.desember 2020HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) - 15 stp

Studiested: Finnsnes

Søknadsfrist: 1. desember 2020

Emnetype: Videreutdanning på masternivå. Emnet går over et semester og er samlingsbasert. Det forutsettes opptak av minimum 10 studenter på gjeldene studiested for oppstart og gjennomføring av studiet.

Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.


For mer informasjon se: https://uit.no/utdanning/emner/emne/693864/hel-6319

65 views

Et lærested og møtested

Velkommen til oss!

Studiesenteret Midt-Troms AS, Pb 609, 9306 Finnsnes – E-post: post@ssmt.no  Daglig leder: Vidar Gunnberg, tlf. 901 62 715.