top of page
20221109_083251.jpg

HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert)

Søknadsfrist: 1.desember 2020


HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) - 15 stp

Studiested: Finnsnes

Søknadsfrist: 1. desember 2020

Emnetype: Videreutdanning på masternivå. Emnet går over et semester og er samlingsbasert. Det forutsettes opptak av minimum 10 studenter på gjeldene studiested for oppstart og gjennomføring av studiet.

Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page