top of page
20221109_083251.jpg

HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge(samlingsbasert)–15 stp Høst 2021

Søknadsfrist: 01.juni 2021
Emnetype

Videreutdanning på masternivå. Emnet går over et semester og er samlingsbasert.

Det forutsettes opptak av minimum 10 studenter på gjeldene studiested for oppstart og gjennomføring av studiet.


Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til små barn, skolebarn, ungdommer og foreldre. Studentene skal få kunnskap om hva som utgjør viktige risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til barn og unges psykiske helse.

Temaer:

 • Barn og unge i lavinntektsfamilier

 • Barn som lever i familier med høyt konfliktnivå/familievern

 • Intellektuell utvikling - forebygging og intervensjon

 • Tidlig utvikling - psykisk helse

 • Flyktning i Norge - med fokus på barn og unge

 • Engstelige barna - internaliserte vansker

 • Skolemiljø, ungdomstid og trivsel

 • Mobbing

 • Barn som pårørende

 • Samhandling og tverrfaglig arbeid

 • Hvordan forebygge atferdsvansker

 • Virksomme tiltak

 • Nettbaserte helsetjenester

 • Selvmordsforebygging

 • Gode og vonde hemmeligheter

 • Rusforebygging

 • Resiliens

 • Samtaler med barn

Emnet passer godt for personer som har erfaring fra arbeid med barn og unge, for eksempel fra skole, barnehage, helsetjeneste eller barnevern.De planlagte samlingsdatoene er:

28. – 30. september

26. – 28. oktober

23. – 25. novemberLes mer:


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page