top of page
20221109_083251.jpg

HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid (samlingsbasert)

HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og ungeHEL-6319

Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert-15 stp)

Studiested: Finnsnes


Emnetype: Videreutdanning på masternivå. Emnet går over et semester

og er samlingsbasert. Det forutsettes opptak av minimum 10 studenter på gjeldene studiested for oppstart og gjennomføring av studiet.


På dette tilbudet fra UiT Norges arktiske universitet har vi hatt en fantastisk respons og 28 studenter har takket ja til tilbudet på Finnsnes.


Tidspunkt for samlinger:

28.-30. september 2021

26.-28. oktober 2021

23.-25. november 2021

留言


留言功能已關閉。
bottom of page