top of page
20221109_083251.jpg

HEL-6321 Profesjonelle Barnesamtaler på Finnsnes (samlingsbasert)- 10 stpEmnetype

Videreutdanning på mastergradsnivå. Emnet er samlingsbasert og går over ett semester. Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.


Søknadsportalen vil bli åpnet høsten 2021. Følg med på vår nettside.Opptakskrav

  • Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

  • GSK, vitnemål fra videregående

Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter. Ved for mange kvalifiserte søkere prioriteres søkere som er i ett arbeidsforhold med direkte jobbing med barn eller unge og som er dokumentert i søknaden.
Innhold

Emnet omhandler teori og metode om strukturerte dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Dette relateres til helse-, sosial- eller skolefaglige kontekster. Studentene lærer hvordan barn kan inkluderes i undersøkelse, vurdering og planlegging av utviklings- og hjelpetiltak innenfor skole, barnevern og helsetjenester og kobler dette opp til teori om betydningen av forutsigbarhet og påvirkningskraft for barns psykiske helse og utvikling.


Det er lagt opp til to firedagers-samlinger, hvor den siste kuttes til 3 dager om det ikke er så mange studenter. Tidspunkter for samlingene får vi komme tilbake til i høst.


Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger i løpet av semestret, avhengig av antall studenter. Undervisningen baseres på forelesninger, øvelser og gruppeundervisning. Det gis individuell veiledning på profesjonell barnesamtale som studenten gjennomfører mellom første og andre samling.

Studentene må arbeide med emnet mellom samlingene.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page