20221002_184407.jpg

HEL-6321 Profesjonelle Barnesamtaler på Finnsnes (samlingsbasert) - 10 stp

Søknadsfrist: 01.desember 2022Emnetype


Videreutdanning på mastergradsnivå. Emnet er samlingsbasert og går over ett semester. Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.Opptakskrav


  • Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

  • GSK, vitnemål fra videregående

Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.


Ved for mange kvalifiserte søkere, foretas loddtrekning blant disse.Innhold


Videreutdanningen omhandler teori og metode om strukturerte dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Dette relateres til helse-, sosial- eller skolefaglige kontekster. Studentene lærer hvordan barn kan inkluderes i undersøkelse, vurdering og planlegging av utviklings- og hjelpetiltak innenfor skole, barnevern og helsetjenester.Undervisnings- og eksamensspråk

norskUndervisning


Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger à 4 dager i løpet av semestret. Avhengig av antall studenter kan siste samling utvides med en dag. Undervisningen baseres på forelesninger, øvelser og gruppeundervisning. Det gis individuell veiledning på profesjonell barnesamtale som studenten gjennomfører mellom første og andre samling.


Les mer: https://uit.no/utdanning/emner/emne/786369/hel-6321