top of page
20221109_083251.jpg

HEL-6321 Profesjonelle Barnesamtaler på Finnsnes (samlingsbasert) - 10 stp

Oppstart: Uke 6Emnetype

Videreutdanning på mastergradsnivå. Emnet er samlingsbasert og går over ett semester. Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

  • GSK, vitnemål fra videregående

Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.


Ved for mange kvalifiserte søkere, foretas loddtrekning blant disse.Innhold

Videreutdanningen omhandler teori og metode om strukturerte dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Dette relateres til helse-, sosial- eller skolefaglige kontekster.


Studentene lærer hvordan barn kan inkluderes i undersøkelse, vurdering og planlegging av utviklings- og hjelpetiltak innenfor skole, barnevern og helsetjenester.Undervisnings- og eksamensspråk

norskUndervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger à 4 dager i løpet av semestret. Avhengig av antall studenter kan siste samling utvides med en dag. Undervisningen baseres på forelesninger, øvelser og gruppeundervisning. Det gis individuell veiledning på profesjonell barnesamtale som studenten gjennomfører mellom første og andre samling.Timeplan

ความคิดเห็น


bottom of page