top of page
20221109_083251.jpg

HEL-6323: Barn og psykisk helse 0-12 år (10 studiepoeng)
Emnetype

Emnet er ei videreutdanning på masternivå Emnet vil ikke bli arrangert dersom det er færre enn 15 studenter som søker opptak.


Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk


Undervisning

Forelesning (fysisk og digitalt). Første samlingen er en tredagers fysisk samling. Samlingen vil bestå av forelesninger og gruppearbeid. Samling to, tre og fire er digitale en- dagsamlinger. Disse samlingene vil også innebære forelesninger og ulike former for studentaktivitet.


Comments


bottom of page