top of page
20221109_083251.jpg

HEL-6324 Ungdom og Psykisk Helse 13-18 år (10 stp) Høst 2024


Studiested: Finnsnes

Emnetype

Emnet er ei videreutdanning på masternivå. Emnet vil ikke bli arrangert dersom det er færre enn 15 søkere som takker ja til studieplass.Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.Innhold

Videreutdanningen skal gi studentene en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot ungdom fra 12 år. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til ungdom. Studentene skal få kunnskap om hva som utgjør viktige risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til ungdoms psykiske helse.

Temaer:

 • Introduksjon/forebygging/helsefremmende arbeid

 • Ungdom og psykisk helse

 • Trivsel, skolemiljø, fritid

 • Kropp, kosthold, søvn

 • Medvirkning

 • Selvmordsforebygging

 • Mobbing

 • Rusforebygging

 • Kriminalitetsforebygging

 • Tverrfaglig- og etatssamarbeid

 • Ungdom og internett


Videreutdanningen passer godt for fagpersoner som har erfaring fra arbeid med ungdom, skole, ungdomsklubb, helsetjeneste, politi, PPT, barnevern, utekontakt.


Undervisning

Forelesning (fysisk og digitalt). Første samlingen er en tredagers fysisk samling. Samlingen vil bestå av forelesninger og gruppearbeid. Samling to, tre og fire er digitale en-dagsamlinger. Disse samlingene vil også innebære forelesninger og ulike former for studentaktivitet.

HEL-6324 ungdom og psykisk helse 13 - 18 år er søkbart i EVU-web


Comments


bottom of page