top of page
20221109_083251.jpg

HEL-6325 Praksisveilederutdanning for barnevernet (10 stp) Høst 2024


Studiested: Finnsnes

Emnetype

Emnet er ei videreutdanning på masternivå, som går over ett semester.


Opptakskrav

  • Søkere må ha fullført bachelor eller tilsvarende treårig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid

  • Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og med relevant faglig fordypning innenfor barnevernsfeltet gis også opptak

  • Dokumentert minimum 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern ved oppstart av, og under videreutdanningen

  • Minimum to års erfaring fra arbeid i kommunalt-, statlig- eller privat barnevern.


Videreutdanningen har maksimalt 30 studieplasser, men tilbys ikke dersom færre enn ti søkere takker ja til tilbud om opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser prioriteres de etter følgende rekkefølge:


Søkere som kan dokumentere at de har:

  • Relevant arbeidserfaring fra kommunalt-, statlig- eller privat barnevern utover to år

  • Master i barnevern eller sosialt arbeid

  • Relevant kompetanseprogram og/eller kurs


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:


HEL-6331

Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene 5 stp

HEL-6332

Veiledningskompetanse for helse - eller sosialvitenskapelig utdanning og helsetjeneste 5 stp


Innhold

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Undervisningen legger opp til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige praksisveiledere. Videreutdanningen skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av veiledning.


For mer info:

댓글


bottom of page