top of page
20221109_083251.jpg

HEL-6331 Veiledningskompetanse for helse -og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjeneste

(10 stp)


Studiested: Finnsnes

Søknadsfrist: 1. desember 2021 Se: 2021


Studiet gjennomføres våren 2022 og vil bestå av nettstudier, studiesamlinger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Studentenes egne erfaringer vil trekkes inn i - og være sentrale i undervisningen. Selvstudier utgjør en vesentlig del av studiet, inkludert ferdighetstrening i veiledning i egen yrkespraksis. Digital teknologi tas i bruk via nettressurser som video, tekst, lenker, oppgaver og deltakelse i diskusjonsforum. Studiesamlingene (2 endags samlinger) gjennomføres på Finnsnes dersom vi får 20 kvalifiserte søkere. Studiesenteret vil tilrettelegge for kollokvier både på Finnsnes og Bardufoss, slik at studentene kan samarbeide om arbeidskrav og få gratis tilgang på lokaler 24/7, gratis kopiering osv.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende treårig utdanning i helse – eller sosialfag. Praksiserfaring kan i særskilte tilfeller erstatte formell utdanning, dette vurderes individuelt etter søknad.

Kort beskrivelse av studiet

Emnet belyser veiledningens teoretiske grunnlag, prinsipper og forutsetninger, samt metoder og verktøy for veiledning i praksis. Gjennom ferdighetstrening og refleksjon rundt egne erfaringer vil studenten utvikle sin kompetanse og rolle som veileder. Studiet er strukturerte med et digitalt læringsinnhold og fysiske møter ved studiesamlinger. Alle læringsressurser er digitale og samlingene benyttes i hovedsak til ferdighetstrening og kritisk refleksjon. Datoer og stedsangivelser vil publiseres etter søknadsfristens utløp, basert på søkernes geografiske tilhørighet.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger i løpet av semestret, avhengig av antall studenter. Undervisningen baseres på forelesninger, øvelser og gruppeundervisning. Det gis individuell veiledning på profesjonell barnesamtale som studenten gjennomfører mellom første og andre samling. Studentene må arbeide med emnet mellom samlingene.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page