top of page
20221109_083251.jpg

INGENIØRUTDANNING - Gladnyhet

Studiesenteret Midt-Troms har inngått en samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet i Narvik, om tilrettelegging av nettstøttede ingeniørstudier i Midt-Troms.Samarbeidsavtalen ble undertegnet onsdag 16. februar 2022 av Dekan Bjørn Reidar Sørensen for fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi og Vidar Gunnberg - daglig leder for Studiesenteret Midt-Troms.


Flere vil nå få mulighet til å ta desentralisert/nettstøttet ingeniørutdanning innenfor flere fagfelt, noe som gir mange muligheter lokalt. Regionen og samfunnet for øvrig trenger flere ingeniører i fremtiden og det er viktig å gi muligheten til studier lokalt – det gjør at vi når ut til flere og at flere med ulike hverdagssituasjoner får mulighet til å ta høyere utdanning. Enten du har fagbrev, kommer rett fra videregående eller vil prøve noe nytt.


«Dette er en sak vi har jobbet lenge for å få til og dette vil gi regionen et løft. Samtidig vil vi bidra til å skaffe regionen flere sårt tiltrengte ingeniører», sier Daglig leder Vidar Gunnberg.


Fakultetet har det faglige ansvaret for gjennomføringen av studiene og foretar opptak av studenter. Studiesenteret vil bidra til markedsføringen og rekrutteringen av studenter og tilrettelegge for at studentene fra Midt-Troms kan organisere seg i studie- og kollokviegrupper lokalt. I tillegg til lokalene på Finnsnes og Bardufoss er det studierom i alle de andre Midt-Troms kommunene med gode muligheter for digital undervisning.


Med denne avtalen vil man kunne ta flere bachelorgrader med lokasjon i Midt-Troms. Dette gjelder både innenfor automasjon, bygg, datateknikk, drone teknologi, prosessteknologi, satellitteknologi og maskiningeniør. For nærmere informasjon se: https://uit.no/utdanningInteresserte kan også få mer informasjon med henvendelse til Lene Jørgensen 92694885 eller vår hjemmeside www.ssmt.no

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page