top of page
20221109_083251.jpg

Kreftomsorg og lindrende pleie

Søknadsfrist: Det er fortsatt mulig å søke fram til 23. august 2022!
Fagskolen i Nord tilbyr videreutdanning innen kreftomsorg og lindrende pleie som samlingsbasert deltidsstudium med videoforelesninger over 2 år på Finnsnes.


Studiested: Finnsnes Semester: Fire Studiepoeng: 60 Organisering: Samlingsbasert Studietempo: Deltid Søknadsfrist: 15. April (Det er fortsatt mulig å søke fram til 23.august!) Søk her: Samordna opptakReflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard


Kreft rammer stadig flere og er en diagnose som krever høy kompetanse av deg som skal yte pleie og omsorg, også overfor pårørende, ikke minst når barn rammes. På dette studiet får du bred kunnskap, og du blir i stand til å ta initiativ til, organisere og iverksette individuelt tilpassede tiltak for hver enkelt pasient.


En utdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende. Du vil få opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid og konsekvenser av sykdom og behandling, rehabilitering i tillegg til lindrende pleie og omsorg ved livets slutt. Både kommunehelsetjenesten og sykehusene trenger mer kompetent personell i arbeidet med lindrende pleie både for kreftpasienter og andre alvorlig syke pasienter. Med denne tilleggs­kompetansen kan du gi et viktig bidrag til å styrke et faglig godt tilbud i den ­kommunen eller sykehuset du arbeider på.


Videreutdanningene skal være yrkesrettet og praksisrelatert. Yrkesutøvelsen foregår i et samspill av praktiske erfaringer og relevant teori. Videreutdanningene har som overordnet mål å «utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere».


Les mer:댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page