20221002_184407.jpg

Ledelse, nettbasert - Årsenhet og enkeltemner

Søknadsfrist: 1.juni og 1.desember


Ledelse, nettbasert - årsenhet og enkeltemner

Gjennom studiet skal studentene få en faglig forståelse for det å skulle fylle ledelsesfunksjonen. Viktige element i dette er på den ene siden kunnskaper i organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og ledelsesteori og på den annen side kunnskaper om ulike styringsverktøy i makroøkonomi.

Handelshøgskolen ved UiT, Campus Alta tilbyr Ledelse, nettbasert - årsstudium som 6 enkeltemner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis eller samlet. Studiesenteret Midt-Troms har inngått en samarbeidsavtale med Handelshøgskolen for ekstra tilrettelegging rundt nettstudiene. Under finner du oversikt over oppbygging av studiet og når de enkelte emnene tilbys. Emneplanen for årsenhet ledelse finner du her, og emneplanene for enkeltmennene finner du ved å klikke på linkene under.

Semester10


1. sem (høst)

BED-1004NETT Markedsføring

BED-2029NETT Organisasjonsteori og ledelse

BED-2061NETT Rekruttering og arbeidsrett


2. sem (vår)

BED-2043NETT Ledelse av prosjekt

BED-2034NETT Organisasjonspsykologi

BED-2048NETT KontraktsrettSøknadsfrist om du ønsker å ta hele årsenheten er 1. mars for realkompetanse og 15. april om du har generell studiekompetanse. 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Du søker på enkeltemnnene på UiTs søknadsweb. Mer informasjon ang. søknad og opptak finner du her. Vi anbefaler at studentene danner studiegrupper for skape et godt studiemiljø og få best mulig læringseffekt. Da har du både noen å diskutere fagstoff med og løse arbeidskrav sammen med. Du må ha godkjent arbeidskravene (1-2 per 10 stp) før du får gå opp til eksamen. Noen enkeltemner krever gruppeinnlevering. Nettstudier krever litt mer selvdisiplin av den enkelte student, men gir samtidig stor fleksibilitet og frihet. Studiebiblioteket ved Senja Bibliotek finner dere samlokalisert med Studiesenteret Midt-Troms i Kunnskaps- og Næringsparken Senja. De hjelper dere gjerne med søk og bestilling av pensumlitteratur. Studiebiblioteket i Senja Bibliotek tilbyr samme tjenester på Finnsnes som studentene finner ved Universitetsbiblioteket på UiT i Tromsø. Nettstudiene kan kombineres med jobb, men krever at du setter av tid til studiene. Studiesenteret Midt-Troms kan bl.a. tilby følgende:

  • Ansatte som bryr seg og ønsker det beste for studentene

  • Topp moderne lokaler i Kunnskapsparken, i umiddelbar nærhet av knutepunktet for buss-, hurtigbåt- og hurtigrute - midt i sentrum av Finnsnes.

  • Studentene fra Midt-Troms kan sammen følge samlingene online via videokonferanse på Studiesenteret*

  • Muligheter for å booke våre lokaler til seminar-, kollokviegrupper og egenstudier

  • Studentene kan benytte våre lokaler på studiesenteret både på dagtid og kveldstid ved å signere kontrakt og betale 100,- i depositum for nøkkelbrikke.

  • Studiesenteret har et tett samarbeid med Senja Bibliotek som tilbyr studiebibliotektjeneste i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Tromsø. Alle studentene som er registrert ved studier til UiT får tilgang på studiebibliotektjenesten, og det arrangeres jevnlig tilbud om opplæring i litteratursøk.

  • Eksamenene kan avvikles på Studiesenteret Midt-Troms til en pris på kr 500.- pr eksamen*

  • En oppstartsdag på Studiesenteret Midt-Troms i september for høstsemesteret og januar for vårsemesteret*


NB! *Dette ekstratilbudet avhenger av at tilstrekkelig antall studenter melder seg på. Vennligst ta kontakt med Studiesenteret Midt-Troms v/ Lene Jørgensen e-post: lj@ssmt.no eller tlf 92694885 så snart du vet at du har fått plass på studiet. Kontaktperson Handelshøgskolen UiT, Campus Alta er: Pål Einar Lund, tlf. 784 50 155, e-post: pal.e.lund@uit.no