top of page
20221109_083251.jpg

Ledelse, nettbasert - Årsenhet og enkeltemner


Næringslivet og det offentlige har et stort behov for ansatte med kompetanse innenfor flere områder. Nettbasert årsenhet i ledelse er et praksisnært og fleksibelt studie for deg som ønsker mer kompetanse innenfor ledelse.Nettbasert årsenhet i ledelse består av seks spennende emner som blant annet gir deg relevant kunnskap i ledelse, organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, og markedsføring.


Emnene gir deg også relevante kunnskaper som leder innenfor juridiske problemstillinger som rekruttering, arbeidsrett og kontraktsrett.

Normert studietid er et år. Ved behov kan studieretten forlenges med maksimalt et år.


Handelshøgskolen ved UiT, Campus Alta tilbyr Ledelse, nettbasert - årsstudium som 6 enkeltemner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis eller samlet. Studiesenteret Midt-Troms har inngått en samarbeidsavtale med Handelshøgskolen for ekstra tilrettelegging rundt nettstudiene. Under finner du oversikt over oppbygging av studiet og når de enkelte emnene tilbys. Emneplanen for Bedriftsøkonomi årsenhet finner du her, og emneplanene for enkeltmennene finner du ved å klikke på linkene under.


1. sem (høst)


Søknadsperioder enkeltemner i høstsemesteret: Enkeltemner på bachelor- og masternivå kan søkes fra 20. juli til 11.august.


2. sem (vår)


Søknadsperioder enkeltemner i vårsemesteret: Enkeltemner på bachelor- og masternivå kan søkes fra 1. november til 1. desember.Undervisning og eksamen

Dette er et fleksibelt nettstudium hvor det dermed ikke er noe obligatorisk oppmøte på undervisningen. Forelesningene streames eller publiseres som videoer e.l. via emnenes læringsplattform Canvas. Dermed kan du studere når du vil og hvor du vil!


Du får tilgang til læringsplattformen Canvas ved studiestart. Her vil det være tilgjengelige læringsressurser, informasjon fra faglærer og administrasjonen, pensumliste, forelesningsplan og diskusjonsrom med andre studenter.


Undervisningen kan bestå av forelesninger, webinarer, casearbeid og gruppearbeid. For arbeids- og undervisningsform henvises det til hver enkelt emnebeskrivelse. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc, og har internettilgang med god hastighet.


Med fleksibilitet mener vi at du kan studere når du vil og hvor du vil. De fleste faglige aktiviteter er asynkrone, det vil si at du har tilgang på videoer og annet materiale som du kan se når og hvor du vil. Noen aktiviteter som webinarer vil være synkrone, det vil si at du kan delta i samtid. Eksamen og arbeidskrav må leveres til fastsatte tidspunkt og er dermed ikke fleksible.


Vurderingsform varierer mellom emnene, det henvises til hver enkelt emnebeskrivelse. I noen emner er det hjemmeeksamen, mens andre emner vil ha eksamen med fysisk oppmøte på campus eller studiesenter. Eksamen med fysisk oppmøte avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik.


Det kan i enkelte emner også være mulig å ta eksamen ved følgende studiesenter: Storslett, Vadsø og Finnsnes. I tillegg vil det for obligatoriske emner med skoleeksamen avholdes eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesenter vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc).


For informasjon om eksamen vises det til emnebeskrivelse for hvert enkelt emne.


Søknadsfrist for årsenheten er 1. mars for realkompetanse og 15. april om du har generell studiekompetanse. Du søker på enkeltemnnene på UiTs søknadsweb. Vi anbefaler at studentene danner studiegrupper for skape et godt studiemiljø og få best mulig læringseffekt. Da har du både noen å diskutere fagstoff med og løse arbeidskrav sammen med. Du må ha godkjent arbeidskravene (1-2 per 10 stp) før du får gå opp til eksamen. Noen enkeltemner krever gruppeinnlevering. Nettstudier krever litt mer selvdisiplin av den enkelte student, men gir samtidig stor fleksibilitet og frihet. Studiebiblioteket ved Senja Bibliotek finner dere samlokalisert med Studiesenteret Midt-Troms i Kunnskaps- og Næringsparken Senja. De hjelper dere gjerne med søk og bestilling av pensumlitteratur. Studiebiblioteket i Senja Bibliotek tilbyr samme tjenester på Finnsnes som studentene finner ved Universitetsbiblioteket på UiT i Tromsø. Nettstudiene kan kombineres med jobb, men krever at du setter av tid til studiene. Studiesenteret Midt-Troms kan bl.a. tilby følgende:

  • Ansatte som bryr seg og ønsker det beste for studentene

  • Topp moderne lokaler i Kunnskapsparken, i umiddelbar nærhet av knutepunktet for buss-, hurtigbåt- og hurtigrute - midt i sentrum av Finnsnes.

  • Studentene fra Midt-Troms kan sammen følge samlingene online via videokonferanse på Studiesenteret*

  • Muligheter for å booke våre lokaler til seminar-, kollokviegrupper og egenstudier

  • Studentene kan benytte våre lokaler på studiesenteret både på dagtid og kveldstid ved å signere kontrakt og betale 100,- i depositum for nøkkelbrikke.

  • Studiesenteret har et tett samarbeid med Senja Bibliotek som tilbyr studiebibliotektjeneste i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Tromsø. Alle studentene som er registrert ved studier til UiT får tilgang på studiebibliotektjenesten, og det arrangeres jevnlig tilbud om opplæring i litteratursøk.

  • Eksamenene kan avvikles på Studiesenteret Midt-Troms til en pris på kr 600.- pr eksamen*

  • En oppstartsdag på Studiesenteret Midt-Troms i september for høstsemesteret og januar for vårsemesteret*


NB! *Dette ekstratilbudet avhenger av at tilstrekkelig antall studenter melder seg på. Vennligst ta kontakt med Studiesenteret Midt-Troms v/ Lene Jørgensen e-post: lj@ssmt.no eller tlf 92694885 så snart du vet at du har fått plass på studiet. Kontaktperson Handelshøgskolen UiT, Campus Alta er: Pål Einar Lund, tlf. 784 50 155, e-post: pal.e.lund@uit.no


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page