Møte- og Konferansesenter Bardufoss


Studiesenteret Midt-Troms tilbyr i samarbeid med Bardufosstun og Polarbadet, moderne møte- og konferansemuligheter på Arena Bardufoss og Polarbadet om servering/overnatting.Auditorium 42 plasser (lyd/bilde)


Møterom 32 plasser2 møterom x 15 plasser (lyd/bilde)


Alle rom har PC/store skjermer og Studiesenteret tilbyr teknisk assistanse. Konferansesenteret samarbeider med Bardufosstun og Polarbadet om servering/overnatting.


For mer informasjon om priser, bestilling se: https://www.ssmt.no/bardufoss18 views

Et lærested og møtested

Velkommen til oss!

Studiesenteret Midt-Troms AS, Pb 609, 9306 Finnsnes – E-post: post@ssmt.no  Daglig leder: Vidar Gunnberg, tlf. 901 62 715.