20221002_184407.jpg

Møte- og Konferansesenter Bardufoss


Studiesenteret Midt-Troms tilbyr i samarbeid med Bardufosstun og Polarbadet, moderne møte- og konferansemuligheter på Arena Bardufoss og Polarbadet om servering/overnatting.

Alle rom har PC/store skjermer og Studiesenteret tilbyr teknisk assistanse. Konferansesenteret samarbeider med Bardufosstun og Polarbadet om servering/overnatting.


Auditorium 42 plasser (lyd/bilde)


Møterom/Klasserom 32 plasser


2 møterom x 15 plasser (lyd/bilde)


For mer informasjon om priser, bestilling se:


https://www.ssmt.no/bardufoss