top of page
20221109_083251.jpg

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Styrk din rolle i fremtidens kommunehelsetjeneste
Allmennsykepleier (AKS)

-en sentral rolle i fremtidens kommunehelsetjeneste


Kompetanse i avansert klinisk allmennsykepleie bidrar til økt kvalitet og økt pasientsikkerhet. Denne kompetansen er viktig for å løse de utfordringene som følger med en økt andel komplekse pasientsituasjoner i kommune-helsetjenesten.


Fra høsten 2024 kan sykepleiere ta mastergrad i avansert klinisk allmenn-sykepleie på et fleksibelt deltidsstudium ved Lovisenberg diakonale høgskole. Mastergraden gir adgang til å søke spesialistgodkjenning.HVILKEN KOMPETANSE FÅR SYKEPLEIERE SOM TAR DENNE UTDANNINGEN?


Studiet gir kompetanse til å:

  • vurdere og håndtere pasienter med komplekse helseutfordringer

  • ta beslutninger og sette i gang relevante forebyggende og helsefremmende tiltak

  • veilede pasienter og pårørende

  • gi veiledning og opplæring til andre ansatte

  • ta faglig ledelse, lede tverrfaglige team og koordinere pasientforløp

  • legge til rette for kunnskapsbasert praksis


Kompetansen har betydning for pasientsikkerhet, og er en støtte for annet helsepersonell i kommunen. Sykepleiernes veiledningskompetanse kan sikre pasienter og pårørende kunnskap om helsesituasjon og om helsetilbudene som er tilgjengelige. Den er også nyttig for å gi andre ansatte veiledning og opplæring. Videre vil kompetansen bidra til fagutvikling og til å ta initiativ til tjenesteforbedringer og innovasjonsprosesser.Studiet er fleksibelt, som betyr:

- Man studerer mest mulig i nærheten av hjemmet og arbeidsplassen

- Mange læringsaktiviteter kan gjennomføres på nett

- Det er mulighet for samlinger regionalt

- Høgskolen tilstreber at studenten kan gjennomføre praksis i nærheten av eget hjemsted.


Les mer:Master i allmennsykepleie høst 2024_v4
.pdf
Download PDF • 273KB

Comments


bottom of page