Masteremne - Videreutdanning for lærere - Høsten 2021

Updated: Oct 7

Universitetet Sørøst Norge (USN) har sagt seg villig til å tilrettelegge emner i masterstudie for lærere som ikke har mastergrad.

Tilbudet vil tilrettelegges på Studiesenteret fom høsten 2021 som en del av de to siste studieårene til Grunnskolelærerutdannin


gen 1 - 7 som startet opp høsten 2018.

Søknad:

Søknad via USN sitt lokale opptak og det


er særskilte opptakskrav for ferdig utdannede lærere – men ikke noe firerkrav i matte.Følg med på vår nettside eller ring 90162715 for


nærmere informasjon. 


11 views

Et lærested og møtested

Velkommen til oss!

Studiesenteret Midt-Troms AS, Pb 609, 9306 Finnsnes – E-post: post@ssmt.no  Daglig leder: Vidar Gunnberg, tlf. 901 62 715.