top of page
20221109_083251.jpg

Matteknikk

Søknadsfrist: Det er fortsatt mulig å søke fram til 23.august 2022!
Fagskolestudiet i matteknikk retter seg mot deg som ønsker å kvalifisere for stilling i næringsmiddelproduserende bedrifter som mellomleder, produktutvikler, kvalitetskontrollør, inspektør, laboratorietekniker eller selvstendig næringsdrivende.


Studiested: Skjervøy (Nettbasert - kollokvier på Finnsnes)

Semester: 6

Studiepoeng: 120

Organisering: Nettbasert med 6 ukessamlinger pr. år

Studietempo: Deltid

Søknadsfrist: 15. April (Det er fortsatt mulig å søke fram til 23.august!)Tilbud når du vil, hvor du vil

Matteknikk er et nettbasert deltidsstudium der 120 studiepoeng er fordelt over 3 år, studiet har inntil 5 ukesamlinger pr. skoleår. Utdanningsformen egner seg meget godt for personer som er i daglig arbeid.


Utdanningen dekker alle områder fra råvarer inn til bedriften og frem til ferdig produkt. Utdanningen omfatter råstoff-, produksjons- og ferdigvarekunnskap, mikrobiologi, produksjonshygiene, næringsmiddelkjemi, prosesslære, faglig ledelse og økonomiske fag.


Studiet kvalifiserer blant annet til stillinger i Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og næringsmiddelindustrien. Hvis du arbeider i en bedrift som produserer næringsmidler vil studiet kunne være av stor interesse for deg og din arbeidsgiver.

Gjennomført og bestått fagskole i matteknikk gir også mulighet for videre studier.Opptakskrav

  • Opptakskravet for studiet matteknikk er fullført og bestått videregående opplæring med relevante fagbrev.

  • De som ikke har fagbrev eller tilsvarende formell kompetanse kan søke med grunnlag i realkompetanse. Kontakt skolen for nærmere orientering om realkompetansevurdering.

Skolen har også løpende opptak så lenge det er ledige studieplasser. Etter søknadsfristens utløp må du kontakte skolen på e-post for søknadsskjema.Les mer:


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page