top of page
20221109_083251.jpg

Ny stilling på Studiesenteret Midt-Troms

Prosjektleder - Kompetanse, etter- og videreutdanningStudiesenteret Midt-Troms AS har fått midler for å øke innsatsen innenfor kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning, og lyser med dette ut en prosjektfinansiert 100% stilling fra 1.10. 2022 tom 31.12. 2023. Det er et mål å få dette som en fast stilling. Vi søker en selvstendig utviklingsorientert, handlekraftig, strukturert og målrettet person med gode samarbeidsevner som liker å jobbe i team.


Arbeids- og ansvarsområde

Tilrettelegge og koordinere etter- og videreutdanning for kommunene i Midt-Troms – spesielt innenfor helse og omsorgsfeltet - for å dekke kompetansebehovet som etterspørres.


Dette omfatter:

 • Søke om midler og skaffe finansiering til utviklingsprosjekter, FoU og kompetansetiltak spesielt innen helse og omsorgsfeltet

 • Være ressursperson og rådgiver for daglig leder i oppfølgingen av arbeidet på dette saksfeltet

 • Iverksette kompetansetiltak i tråd med regionale planer og behov

 • Arbeide for å styrke og koordinere regionale fagnettverk innen helse-og omsorg

 • Arrangere kurs og fagdager, herunder megle fram gode tilbud, sikre et godt faglig innhold i dialog med valgte kompetansetilbydere, markedsføring, rekruttering, evaluering m.m

 • Etablere gode relasjoner og ha en forpliktende resultatdialog med kommunal sektor spesielt innen helse og omsorgsfeltet

 • Følge opp studenter og ivareta kontakt med universitet og høgskoler som vi samarbeider med


Kvalifikasjoner

Søker må ha relevant høyere utdanning og godt kjennskap til kommunal sektor spesielt innen helse og omsorgsfeltet. Det er ønskelig med kompetanse minimum på bachelornivå innen helse- og omsorg eller andre relevante fagområder, som eksempelvis: Samfunnsvitenskapelige fag, pedagogiske fag og eller annet relevant fagområde


I tillegg vil vi legge vekt på erfaring med:

 • Strategisk kompetanseutvikling og utdanning/erfaring i en interkommunal sammenheng

 • Å skaffe ekstern finansiering til utviklingsprosjekter og kompetanseutvikling

 • Prosjektledelse av utviklingsprosjekter innen kompetanseutvikling og utdanning

 • Utvalgsarbeid, herunder oppfølging og lederstøtte

 • Å iverksette kompetansetiltak og utdanning, gjerne i interkommunale samarbeid

 • Samarbeid mellom tjenestene og universitet/høgskoler for å sikre praksisnære, desentraliserte og fleksible utdanningsmodeller

Personlig egnethet vil bli lagt vekt på ved ansettelse.Lønnsvilkår

Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.


Informasjon

Arbeidssted er Finnsnes, men det er også mulig å ha arbeidsdager ved Studiesenterets lokaler på Bardufoss.


Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt daglig leder Vidar Gunnberg, mail; vg@ssmt.no tlf: 90162715


Søknad sendes elektronisk via mail til daglig leder eller via brev til Studiesenteret Midt-Troms AS, Postboks 609, 9306 Finnsnes innen 15. august 2022. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges søknaden.

Organisering: Stillingen vil inngå som en del av teamet i Studiesenteret Midt-Troms AS. Det må påregnes noe reisevirksomhet og det er nødvendig å disponere egen bil. Lønn etter avtale og ordinær kjøregodtgjørelse. Pensjon i KLP.


Comments


bottom of page