top of page
20221109_083251.jpg

Bachelor i Sykepleie (kull 21) - desentralisert deltid


Studiestart januar 2021


Informasjonsmøter:

· Bardufoss Næringshagen Målselv, mandag 28.09 kl 1800

· Finnsnes Studiesenteret Midt-Troms, Kunnskapsparken, torsdag 1. oktober kl 1800

· Setermoen Bardu kommunehus, kommunestyresalen, mandag, 5.oktober kl 1730

· Sjøvegan Sjøvegan, møterommet i TK-bygget (Strandvegen41), mandag, 5.oktober kl 2000


Studentene organiseres i grupper knyttet opp mot studiestedene Bardufoss, Finnsnes, Storslett og Tromsø. Søkerne må angi ønsket tilknytning når de søker.


Studiet er tilrettelagt for desentralisert undervisning og digital undervisning. Tilretteleggingen omfatter læringsaktiviteter to-tre dager pr. uke på lokalt studiested og ukesamlinger i Tromsø.


Praksisstudier gjennomføres i ulike kommuner i Troms samt ved Universitetssykehuset Nord-Norge.Spørsmål vedrørende opptakskrav: opptak@uit.no Det skal søkes via elektronisk søknadsvev på UiT Norges arktiske universitet http://uit.no/sokweb


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page