top of page
20221109_083251.jpg

Prosessteknikk

Søknadsfrist: Det er fortsatt mulig å søke fram til august 2022!
Fagskoleutdanningen i prosessteknikk er en 2-årig fagskoleutdanning som gjennomføres som et deltidsstudium over 3 år med et omfang på 120 studiepoeng. Studiet er nettbasert med samlinger. Utdanningsformen egner seg meget godt for personer som er i daglig arbeid.


Studiested: Skjervøy (Nettbasert - kollokvier på Finnsnes)

Semester: 6

Studiepoeng: 120

Organisering: Nettbasert med 6 ukesamlinger pr. år

Studietempo: Deltid

Søknadsfrist: 15. April (Det er fortsatt mulig å søke fram til august!)Behovet for personell med prosessfaglig kompetanse er stort. Fagskoleutdanningen i prosessteknikk retter seg mot daglig drift og vedlikehold av prosessanlegg innen næringsmiddelindustrien, prosessindustri på land og offshore, olje og gassindustri, bergverk og lignende.


Etter endt utdanning er det gode muligheter for arbeid i prosessindustrien, næringsmiddelindustrien og olje- og gassindustrien. Du vil finne de fleste jobber innen HMS, kvalitetssikringssystem, som mellomleder, arbeidsleder og skiftleder, tekniske ledere, inspektører, driftsledere og undervisning. Gjennomført og bestått fagskole i prosessteknikk gir også mulighet for videre studier.Opptakskrav

  • Opptakskravet for studiet prosessteknikk er fullført og bestått videregående opplæring med relevante fagbrev.

  • De som ikke har fagbrev eller tilsvarende formell kompetanse kan søke med grunnlag i realkompetanse. Kontakt skolen for nærmere orientering om realkompetansevurdering.

Skolen har også løpende opptak så lenge det er ledige studieplasser. Etter søknadsfristens utløp må du kontakte skolen på e-post for søknadsskjema.Les mer:


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page