top of page
20221109_083251.jpg

PROSJEKT- OG PROSESSLEDELSE

Nettbasert kurs fra Klimavennlig kompetanse

Start dato: 10.November 2021PROSJEKT- OG PROSESSLEDELSE


Målgruppe

Alle som jobber med eller kommer til å jobbe med eller delta i prosjekter som ønsker å utvikle sin kompetanse på målrettet prosjekt- og prosessledelse

Ved gjennomført kurs skal deltakerne skal ha fått kunnskap om prosjektmetodikk, prosjektstyring, prosjektdeltakelse og ledelse av prosjekter og prosesser for å bedre resultatoppnåelse og bli mer effektiv i gjennomføring av prosjekter og prosesser.

Gjennomføringen vil balansere mellom forelesning basert på teori og erfaring, refleksjonsoppgaver utfra på deltakernes egne erfaringer og utgangspunkt, samt oppgaver som deltakerne skal jobbe med underveis og mellom kursdagene.

Alle deltakere bør på forhånd ha tenkt gjennom et aktuelt prosjekt/problemstilling/mulighet som kan danne utgangspunkt for læring. Det kan gjerne være et prosjekt eller tiltak som deltakerne allerede er deltaker i eller leder for eller som er planlagt igangsatt.

Tema/Innhold

 • Prosjektets fundament

 • Organisering og roller

 • Overordnet planlegging

 • Interessentanalyse og kommunikasjonsplan

 • Risikovurdering

 • Prosjekt- og prosessgjennomføring

 • Rapportering og oppfølging

 • Prosjekt- og prosessledelse

 • Ressursbruk og økonomi

 • Prosjektkvalitet og prosjektkultur


Kursholder Trond Arne Wilhelmsen Trond Arne Wilhelmsen har en solid praktisk og teoretisk bakgrunn innen ledelse, og han er en god pedagog. Han jobber pr dags dato som prosjektleder og prosjektutvikler i Bodø kommune, Nærings- og utviklingsavdelingen prosjekt NY By Ny Flyplass. Jobber med prosjektledelse for prosjektet i Bodø kommune og programledelse og programsekretariat for det nasjonale programmet sammen med Avinor og Forsvarsbygg. Praktisk informasjon

 • Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse. Du deltar fra egen pc. Gjerne med ekstra skjerm P.s.: Du må likevel huske å velge ditt nærmeste utdanningssenter ved påmelding

 • Oppkobling bør skje senest 15 minutter før kursstart

 • Oppkoblingsinformasjon mottas i bekreftelsesmail ved påmelding. Beklageligvis kan denne havne i søppelposten hos noen, så sjekk der hvis ikke mottatt

 • Når du er oppkoblet: Husk å mute din mikrofon når du ikke snakker selv

 • Har du problemer med oppkobling/teknisk support, kan du ringe Easymeeting på telefon 4000 4887


Med forbehold om nok påmeldte for å kunne gjennomføre


For mer informasjon, klikk https://klimavennlig-kompetanse.no/kurs/89/


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page