top of page
20221109_083251.jpg

PROSJEKTLEDERSTILLINGStudiesenteret Midt-Troms er en tilrettelegger for høyere utdanning,

fagskole-tilbud og kurs og prioriterer kompetansebehovene innenfor

regionens grunnleggende funksjoner innen helse/velferd, skole/oppvekst

og offentlig sektor, samt tilbud som innretter seg mot næringslivets behov

i Midt-Troms. Vi er også en tilrettelegger av forsknings og

utviklingsarbeid i regionen.


Vi har et meget godt arbeidsmiljø med fleksibel arbeidstid i spennende

omgivelser med mange ulike kompetanseaktører hvor vi sammen ønsker

å utvikle vår region. Hvis du selv ønsker kompetanseutvikling stiller vi

oss meget positivt til det og pr dd har vi for eksempel en ansatt som går

på en masterutdanning. Han sier: «En typisk arbeidshverdag på

Studiesenteret Midt-Troms er allsidig og spennende. Jeg jobber med

fantastiske kollegaer i et supert arbeidsmiljø. Vi har gode innarbeidet

rutiner som gir struktur, men også frihet til å være kreative. Det stilles

tydelige krav og forventninger til meg, noe som motiverer meg til å gjøre

mitt beste». Vi er alle stolte over hvem vi er, hva vi står for og hvilken

betydning vi har for vår region og at dette er noe vi stadig jobber med for

å videreutvikle.


Midt-Troms er i stor utvikling og står for en viktig verdiskapning i Norge

og har et stort behov for kompetansetilførsel. I Næringsplanen for Midt-

Troms er det et sentralt mål "å sikre næringslivets tilgang på arbeidskraft

med riktig kompetanse". Det er påpekt at regionen ikke har et bredt nok

sammensatt utdanningstilbud og Studiesenteret ønsker derfor sammen

med deg og sentrale samarbeidspartnere å styrke utdanningstilbudet for

næringslivet i Midt-Troms.


Studiesenteret Midt-Troms AS har derfor fått midler fra Troms Holding, for å sikre

næringslivet tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse og lyser med

dette ut en 3-årig prosjektfinansiert 100% stilling fra 1.10. 2024.Det er et

mål å få dette som en fast stilling og vi søker en selvstendig

utviklingsorientert, handlekraftig, strukturert og målrettet person med

gode samarbeidsevner som liker å jobbe i team.


Arbeids- og ansvarsområde

Tilrettelegge og koordinere utdanning/kurs tilpasset næringslivets behov i

Midt-Troms.


Vi tilbyr en jobb hvor du får brukt din kompetanse til å styrke dialogen

med regionalt næringsliv og sammen med dem kartlegge

kompetansebehov. Videre vil du jobbe med rekruttering og tilrettelegging

av studier/kurs som svarer på næringslivets behov, herunder megle fram

gode tilbud, sikre et godt faglig innhold i dialog med valgte

kompetansetilbydere, markedsføring, rekruttering, evaluering m.m. En

annen viktig del av jobben er å søke om midler og skaffe finansiering til

studier/ kurs som svarer på næringslivets behov. Du vil også få i

oppgave å etablere et samarbeids og kompetansenettverk med

representanter fra Studiesenteret Midt-Troms, Næringshagen Midt-

Troms og regionale næringsaktører. En annen spennende og

utfordrende del av arbeidet vil være å etablere samarbeid med regionale

bedrifter for å kartlegge mulighetene og tilrettelegge praksisplasser for

studenter i relevante studier. Her snakker vi også om å etablere

samarbeid, for å kartlegge mulighetene for masterstudenter og en PHD-

student som ønsker å skrive oppgaver/forske på problemstillinger for

innovasjon og utvikling av vårt regionale næringsliv. Til slutt ønsker vi

også at du skal være en viktig ressursperson og rådgiver for daglig leder

i oppfølgingen av arbeidet på dette saksfeltet, samt bidra i den daglige

driften med ulike oppgaver. Løp og søk…dette er en unik mulighet til å få

sjansen til å videreutvikle seg selv og studiesenteret til felles beste for

hele Midt-Troms regionen.


Kvalifikasjoner

Søker må ha relevant høyere utdanning og/eller relevant

realkompetanse med godt kjennskap til næringslivet behov for

kompetanse. Prosjektkompetanse vil være en fordel og personlig

egnethet vil bli lagt vekt på ved ansettelse.


Lønnsvilkår

Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.


Informasjon

  • Arbeidssted er Finnsnes, men det er også mulig å ha arbeidsdager ved

Studiesenterets lokaler på Bardufoss


  • Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende

lover, reglement og tariffavtaler.For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt daglig leder Vidar

Gunnberg, mail; vg@ssmt.no tlf: 90162715


Søknad sendes elektronisk via mail til daglig leder eller via brev til

Studiesenteret Midt-Troms AS, Postboks 609, 9306 Finnsnes.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges søknaden.


Organisering:

Stillingen vil inngå som en del av teamet i Studiesenteret Midt-Troms AS.

Det må påregnes noe reisevirksomhet og det er nødvendig å disponere

egen bil. Lønn etter avtale og ordinær kjøregodtgjørelse. Pensjon i KLP.

Comments


bottom of page