top of page
20221109_083251.jpg

Ufullført lærerutdanning?

Søknadsfrist: 15. april 2024

Hva er prosjektet? Hvorfor?


Prosjektet for ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning er en midlertidig forsøksordning som forsøker hjelpe til å løse lærermangelen i Norge, særlig i nord. Vi tar inn de som av diverse grunner falt av en lærerutdanning, og som nå opplever at det er vanskelig å fullføre utdanningen sin da rammeplanene har endret seg. Mange av disse er gode lærere som jobber i skoleverket ufaglært.


Prosjektet ble startet av UiT og Nord i 2019, og har siden har blitt utvidet til å inkludere flere institusjoner. Prosjektet avsluttes 31.12.2026, og vi har ikke anledning for å skrive ut vitnemål etter denne datoen.Hvem er prosjektet for?


Vi tar opp de med minst 150stp. tatt som del av en 4-årig grunnskolelærerutdanning av artene PELU, ALU eller GLU, påbegynt før 2017. I tillegg forutsettes det at søkere har 75 dager praksis.


Her er det viktig å være presis for å unngå skuffelse. En med eksempelvis 135stp. i ALU og 60stp. Engelsk årsstudium kvalifiserer ikke med mindre årsstudiet kan bevises å være en del av deres lærerutdanningsplan i sin tid.Hvordan er studieforløpet?


Da søkere har forskjellige opptaksgrunnlag har vi ingen fast studieplan. Hver student har en egen dialog med oss for å lage en skreddersydd plan som passer deres behov og kapasitet. Vi har forståelse for at de fleste aktuelle kandidater har jobb og/eller familie, og legger opp rundt det.


Vi har ikke egne emner, men "låner" emner fra andre studier under rammene for prosjektet. Dette kan inkludere KFK-emner, moderne lærerutdanningsemner, eller enkeltemner, og må godkjennes av oss på forhånd. Her forventes det også en del egeninnsats; vi kan ikke nødvendigvis tilby de fagene studentene foretrekker, og studentene kan selv måtte hjelpe til med å finne passende emner ved andre institusjoner.


Ved fullført studie får studentene vitnemål med undervisningskompetanse for enten 1.-7. eller 5.-10. trinn.Angående 2024


2024 er et viktig år for oss da, grunnet prosjektets levetid, så vil opptakskravet trolig gå opp til neste år for å kunne forsikre oss om at de som tas opp har en realistisk sjanse for fullføring.


Det betyr at for mange som så vidt møter opptakskravet vil 15. April 2024 være siste mulighet for å bli med i prosjektet. Derfor pusher vi hardt på rekruttering akkurat nå.

A5 flyer kvalifiseringsordningen
.pdf
Download PDF • 1.35MB

Comments


bottom of page