top of page
20221109_083251.jpg

Utdanning til Helsesykepleier med mulighet for base i Midt-Troms fom høsten 2022

Søknadsfrist: 1.mars 2022


UiT er nå i gang med videreføring og planlegging av nytt opptak på masterprogrammet med søknadsfrist 1. mars 2022 i Harstad, Alta og Tromsø. Studieplassene er fordelt med 30 plasser i Tromsø, 10 plasser i Alta og 10 plasser i Harstad. Opptakskravet er bachelorgrad i sykepleie med minimum ett års praksis.


Organisering av undervisning

Neste opptak er våren 2022 med studiestart i august 2022.Det tas opp studenter til studiet primært ved UiT i Tromsø. Gitt tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og vitenskapelig personale tas det opp studenter også ved UiT campus Harstad og Alta. Vi oppfordrer søkere fra Midt-Troms å søke opptak til studiested Harstad.


Undervisningen er organisert i fellessamlinger på campus, og det må påregnes 4 uker med fellessamlinger (2 uker x2) pr semester. For studenter fra Midt-Troms er det spesielt godt tilrettelagt for samlinger på campus Harstad. Mellom samlingene er det arbeid med oppgaver og selvstudier, og dette tilrettelegger vi for på Studiesenteret Midt-Troms. Vi har studierom i alle kommunene i regionen gode muligheter for digital undervisning og støtte fra studiebibliotek som har egen avtale med Universitetsbiblioteket.


Forventet arbeidsmengde er gjennomsnittlig 25 timer i uken. Studiearbeidet inkluderer alle læringsformer som selvstudier, forelesning, gruppearbeid, ferdighetstrening, veiledning individuelt og i gruppe, muntlige og skriftlige arbeidskrav, eksamen og muntlige fremlegg i gruppe og klasse, samt praksisstudier. Selvstendighet, vurderingsevne og faglig trygghet utgjør sentrale elementer i helsesykepleiers kompetanse. Dette innebærer stimulering og utvikling av kunnskap gjennom øvelse og trening i samarbeid med andre gjennom studiet. Praktiske øvelser i grupper og refleksjon over erfaringer skal oppøve ferdigheter knyttet til observasjon, undersøkelse, vurdering, samtale, veiledning og undervisning.


Vi vil derfor tilrettelegge for at studentene fra Midt-Troms organiserer seg i en egen studiegruppe/- kollokviegruppe. Dersom det blir mer enn 4-5 studenter fra Midt-Troms kan dette gjerne organiseres i to studiegrupper. Veiledet praksis i kommunehelsetjenesten organiseres i to adskilte perioder á 6 uker (4 dagers uke) og gjennomføres i samme kommune i begge perioder. Studiesenteret vil legge til rette for slik praksis i Midt-Troms.


Hvis det skulle bli mange studenter ved studiet fra Midt-Troms vil vi jobbe for å tilrettelegge studieforholdene ved Studiesenteret og om mulig få enkelte samlinger lagt til Studiesenteret.For mer informasjon om studiet viser vi til UiT sin hjemmeside – se her:


Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
bottom of page