Utdanning til Helsesykepleier med base i Midt-Troms fom høsten 2022

Updated: Jan 13Les mer:

Helsessykepleier - studium
.pdf
Download PDF • 201KBFor mer informasjon om studiet viser vi til UiT sin hjemmeside – se her:

https://uit.no/utdanning/program/607618/helsesykepleie_-_master