top of page
20221109_083251.jpg

Videreutdanning i Stedsutvikling med samlinger i Midt-Troms fra UiT

Søknadsfrist: 01 mars 2024 - Kun semesteravgiftGod stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Nå tilbyr UiT videreutdanning i Stedsutvikling med samlinger på Finnsnes.


Foto: Tommy Skum HansenKommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.


For å opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn på alle plan må det jobbes kontinuerlig for at stedet skal holde på innbyggere og næringsliv, og tiltrekke seg besøkende og tilflyttere. Attraktive byer og tettsteder fremmer livskvalitet, bosetting og næringsutvikling. Et velfungerende lokalsamfunn, der folk er stolte av å høre til og er bevisste på sine felles verdier, er gode steder både å bo og besøke.Studiet går over to semester og gir 30 studiepoeng. Undervisningen er basert på fysiske samlinger med supplerende nettmøter. Oppstart blir våren 2024.


Samlinger

Det vil bli gjennomført fire samlinger, hver på to dager med følgende tema:

 

15.-16.april

Perspektiver på sted

 

03.-04.juni

Ansvarlig stedsutvikling

 

26.-27.august

Forankring og prosess

 

14.-15.oktober

Sted og innovasjon


Samlingene omfatter forelesninger, ekskursjon, seminarer og gruppearbeid. Vi legger vekt på erfaringsutveksling mellom deltagerne. I tillegg vil det bli gjennomført nettbaserte møter.  Deltagerne skal skrive prosjektoppgave knyttet til problemstillinger og case i egen kommune/arbeidsfelt. 
Søknadsfrist: 1.mars Her søker duComentários


bottom of page