STUDIESTED - SØRREISA KOMMUNE

Sørreisa bibliotek

Sørreisa kommune bygger for tiden ut et flerbruks hus som skal romme bibliotek, frivilligsentral og kulturskole. Bygget skal etter planen stå klar ved årsskiftet.

Kontakt Informasjon:

Sigrid Stangnes

Biblioteksjef

sigrid.stangnes@sorreisa.kommune.no

992 04 698

Sørreisa Kommune

Biblioteket er under utbygging - ingen bilder tilgjengelig

Besøkadresse:

Storveien 19, Sørreisa

Tilgjengelige fasiliteter og andre forhold:

Sørreisa_fasiliteter.png

Hvordan få tilgang til stedet?

Mer informasjon om Sørreisa Bibliotek og hvordan å få tilgang til bibliotek og studierom finnes du her:

https://www.sorreisabibliotek.no/bibliotekets-tilbud/studenter/