top of page
20221109_083251.jpg

HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid (samlingsbasert)

HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge


HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) - 15 stp

Studiested: Finnsnes


Emnetype: Videreutdanning på masternivå. Emnet går over et semester og er samlingsbasert. Det forutsettes opptak av minimum 10 studenter på gjeldene studiested for oppstart og gjennomføring av studiet.


På dette tilbudet fra UiT Norges arktiske universitet har vi hatt en fantastisk respons og 41 studenter har takket ja til tilbudet på Finnsnes.


Tidspunkt for samlinger:

26-28 januar 2021: Digital undervisning

2-4 mars 2021: Samlingsbasert undervisning

27-29 april 2021: Samlingsbasert undervisning

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page