top of page

STIPEND / STUDIESTØTTE

Når man tar grunnutdanning eller videreutdanning som gir studiepoeng, kan man søke studiestøtte/stipend hos flere aktører: 

 
image.png
Lånekassen gir stipend og lån til utdanning i Norge og utlandet: https://lanekassen.no/nb-NO/
 
ff_primarlogo_rgb.png
FO-logo-rød-hvit-bakgrunn.jpg
utdanningsforbundet.jpg

Som medlem i et forbund som Fagforbundet, FO, Delta m.fl. kan du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og yrkesfaglige kurs.

Fagforbundet: https://www.fagforbundet.no

Fellesorganisasjon (FO): https://www.fo.no

Delta: https://www.delta.no

Utdanningsforbundet: https://www.utdanningsforbundet.no

ks.png
nsf-logo.png.jpg
Masterstudenter kan i tillegg til overnevnte stipend søke om «masterstipend»
KS: https://www.ks.no
Sykepleierforbundet: https://www.nsf.no
Samlesider for i all hovedsak masterstudier: https://www.sv.uio.no/studier/stipender/

Noen kommuner gir også stipend for sine ansatte som tar utdanning. Ta kontakt med din kommune for å få informasjon om stipend og støtteordninger. 
bottom of page